Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser

Størrelse på og utforming av skolegården er viktig for elevers fysiske og mentale helse.  Her er en artikkel som bygger på en rapport om det. Få elevene til å tegne drømmeskolegården ut fra det. Diskuter ut fra tegningene hva som er gjennomførbart. På skoleorientering.no ligger det kart over mange skolegårder i Norge. Hvis dere finner deres skole her, så kan dette kartet være et godt utgangspunkt.