Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon

Det er viktig at elevene lærer hvordan vi kan redusere matsvinnet. Her er noen tips fra MatPrat.

Skolehage er en flott måte å lære om dette på. Naturfag.no har tips om hvordan man kan starte med det.

Skolehage kan også være et tema under bærekraftig utvikling. En artikkel i Utdanningsnytt har en artikkel som omhandler dette.

Den magiske fabrikken kommer nok med undervisningsopplegg om kildesortering, mat-avfall og resirkulering når de er kommet skikkelig igang.

Fremtiden i våre hender har en matsvinn quiz som det kan være gøy å teste.