Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon