Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom