Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Hente ut og tolke relevant informasjon frå tekstar om kjøp og sal og ulike typar lån og bruke det til å formulere og løyse problem