Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn