Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Gjøre rede for og reflektere over samenes og andre urfolks religions- og livssynstradisjoner

Troms fylkeskommune, Universitet i Tromsø og Norsk leirskoleforening utarbeidet i 2010 to hefter om samiske friluftstradisjoner som er lagd for lærere. Det første er med teori og det andre med forslag til aktiviteter. Det står ikke så mye konkret om religion, men man lærer om livet til samene og de tar opp en del undringsspørsmål.

I denne ertikkelen står det mer konkret om samisk religion.og samenes åtte årstider. Historie, religion og kunst henger nøye sammen. Derfor kan man godt jobbe med  samisk håndverk ( får dere til plantefarging av garn?) mens man lærer teori.

Hvis man har kastet lasso, sittet rundt bålet og lært om alle disse tingene så kan man også gå inn på Salaby og bruke opplegget om samene som er gratis for alle.