Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Gjøre rede for hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet

Speiderne har et forsøk der de ser på om fotosyntesen fungerer.

Miljølære har mange tips om hva man kan studere i naturen. Her er deres tips om fotosyntesen:

Fotosyntesen

Både når frøbladene kommer, og når bladene skifter farge om høsten, får vi en grei innfallsvinkel til å undervise om fotosyntesen. Hvorfor blir bladene gule på løvtrærne om høsten? Dette er en fin måte å vise hvordan plantene sparer energi ved å trekke klorofyllet ut av bladene før de detter av.
En kombinasjon av matematikk og naturfag er å beregne arealet av bladene på et tre, for å vurdere flaten for fotosyntese. Regn areal av tre blader med ulik størrelse for å finne gjennomsnittlig areal av hvert blad. På treet teller elevene blader på tre kvister, og anslår tallet på kvister på hver grein, og tallet greinene.

Ta inn blader som dere studerer i mikroskopet. Det gir mye kunnskap å se forskjellen på over og undersiden av et blad.