Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på

Det er mange praktiske oppgaver man kan gjøre for å forklare stillings-energi  og bevegelses-energi. Naturfagsenteret bruker en musefellebil.

Lag et vannhjul og diskuter hvor energien kommer fra, hvordan den kan utnyttes og hvor den blir av.