Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse