Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Gjere greie for fornorsking av samane og dei nasjonale minoritetane og uretten dei har vore utsette for, og reflektere over kva konsekvensar det har hatt og har på individ- og samfunnsnivå