Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane

En av de største endringene i Norge kom etter oljefunnet 1969. Håndteringen av det har gitt oss et velferdssamfunn og mange goder. Nå ser vi at det også gir miljøutfordringer. Engineerium tar imot skolebesøk der elevene kan være ingeniører for en dag. Hvis dere ikke har muligheter for å besøke senteret så kan dere likevel bruke begreps liste og oppgavene i for- og etter arbeidet. Det ser ut som om det er et opplegg som får elevene til å reflektere og se flere sider av saken. Har dere naturområder i nærheten som er påvirket av vårt energibehov?