Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre

Vi har fått lov til å vise dere et eksempel på hvordan man kan organisere overnattingstur med pakkeliste, mål og vurderingskriterier som er laget av Oddemarka skole. Bruk den som et utgangspunkt for deres tur.

Skogsbading er en moderne måte å finne roen på og reflektere over betydningen av naturopplevelser. I denne artikkelen kan dere lese mer om hva det er.

I veiledningen til friluftsliv valgfaget er det mange tips til aktiviteter gjennom hele året. Dette kan også brukes i kroppsøving.

Årstid Rammer og ideer til aktiviteter
Høst Opplæring utenfor klasserommets vante rammer krever en annen struktur. Det kan derfor være en god start å bruke de første ukene på høsten til ekskursjoner i nærområdet. Oppstarten handler om å tydeliggjøre faget, innarbeide gode rutiner og klargjøre forventninger til gjennomføringen. Elevene kan med fordel trekkes inn i planleggingsarbeidet. Se eksempel 1 nedenfor.
Sen høst/tidlig vinter Etter hvert som elevene har blitt bedre kjent i nærområdet og gode rutiner er innarbeidet, er det naturlig å ta tak i miljøspørsmål. Det er viktig å sørge for at det blir tid til aktiviteter før det kommer snø og is. Forslag til aktiviteter i oktober, november, desember:

 • Velge en lokal miljøendring som elevene kan se nærmere på
 • Dokumentere nåværende tilstand med bilder, film og intervjuer
 • Foreta målinger knyttet til det aktuelle temaet, f.eks. pH-måling i vassdrag, CO2-måling i trafikkert område, osv.
Vinter Forslag til aktiviteter, januar, februar og mars (april):

 • Isfiske eller fiske i havet
 • Snarefangst (der det er tillatt)
 • Foring av dyr
 • Skitur
 • Fottur på skareføre eller med truger i løssnø
 • Skøytetur på islagte innsjøer
 • Lage mat på bål eller kokeapparat
 • Sette opp nye fuglekasser eller rengjøre eksisterende fuglekasser

Lage snøhule eller levegg av snøblokker (iglo)

 • Enkelte dager eller perioder kan det kanskje være gunstig med inneaktiviteter:
 • Nyttiggjøre seg ressurser som elevene hentet i høst, til å lage måltider eller produsere bruksgjenstander
 • Benytte innhentet informasjon til å publisere film, brosjyre, faktaark
 • Produsere elgskitpapir
 • Bygge fuglekasser
 • Innhente informasjon om ulike problemstillinger
 • Planlegge og drøfte videre fremdrift for arbeidet med valgte prosjekter
Vår

Etter å ha hentet inn og bearbeidet informasjon om problemstillingen (se under sein høst/tidlig vinter), er elevene i stand til å vurdere informasjonen og foreslå, ev. gjennomføre tiltak.

Aktiviteter om våren og sommeren:

 • Padletur, båttur
 • Klatre, rappellere
 • Fiske
 • Fottur, sykkeltur
 • Spikke seljefløyte
 • Registrere hekking (i fuglekasser)
 • Registrere vårtegn (fenologi)
 • Telttur
 • Lage terrarium eller akvarium
 • For skolehagen: starte såing innendørs i mars / april
Sommer Etter et år med trening og opplæring i å ferdes i naturen kan en flott avslutning være en lengre tur med overnatting. Et slikt opplegg kan også fungere som en viktig tur for sluttvurderingen, særlig for kompetansemålene under hovedområdet friluftsliv.