Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning av naturen

Troms fylkeskommune, Universitet i Tromsø og Norsk leirskoleforening, her i 2010 laget to hefter om samiske friluftstradisjoner. De er er lagd for lærere. Det første er med teori og det andre med forslag til aktiviteter.

På naturfag.no er det et undervisningsopplegg om reinens skinn og gevir.

Kokk- og servitørfag Vg2 har et kapittel om samiske mattradisjoner. De har med et oppskrifthefte.

Ung Husflid viser hvordan man kan lage en Kabylisk vev. Her er et tverrfaglig opplegg der man lager en lassoring av tre.