Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Natur1 har et kapittel som heter «På tur i skogen». Her er det gode oppgaver og tester man kan prøve seg på etter turen. På artsgjennkjennelse er det enda flere arter man kan lære navnene på.

Naturvernforbundet har fire gode undervisningsopplegg om naturmangfold for fjell, kyst og hav, nærnatur og skog. Her er det som går på nærnatur fra Den naturlige skolesekken.

Miljolare.no har mange forskjellige aktiviteter om biologisk mangfold som dere kan velge mellom. Vi plukker ut «Fremmede arter«, «Store gamle trær»  og «Artskort«.

Det finnes noen aksjoner for hvordan vi kan bli kvitt fremmede arter. Dere kan blant annet være med på å plukke stillehavsøsters, lære om det og tjene penger på det! Gi beskjed hvis dere kjenner til andre aksjoner i deres nærområde.

Naturfagsenteret har et opplegg om «Bærekraftig naturmangfold» med 6 økter. Det beste er å gjennomføre alle øktene, men man kan også plukke ut noen opplegg, eller deler av oppleggene. Et annet opplegg vi finner på disse sidene er «Langs bekkefar om våren – artsbestemmelse av planter og dyr«. Til denne oppgaven, og andre kan dere laste ned plansjer som dere kan bruke til arts-bestemmelse av fugler, planter og småkryp.

De siste årene er vi blitt mer bevisste på at det er viktig å beholde artsmangfoldet. Vi ser at ting henger sammen og at fjerning eller tilførsel av arter påvirker andre arter rundt dem. Alle inngrep i naturen vil påvirke artene og økosystemene uansett – dette kan skape konflikter. Det er ikke alltid slik at hvis noe er riktig så det andre galt. Dere kan lære elevene å diskutere slike ting ved å bruke uteskoleveven.no sin oppgave om «Rovdyrene skaper konflikter«.  Hos dere kan det være andre problemstillinger som skaper engasjement. Hvilke arter hos dere står på rødlisten? Hvorfor holder den på å dø ut? Er det noe som kan gjøres for å redde arten? På Miljøstatus kan dere gå inn på kartet med oversikt over truede arter og finne hva som er registrert i deres område.