Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap