Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Følge regler for rettskriving, ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur

Aktivitet for å jobbe med gloser.

Lag lapper med norske og engelske ord og legg dem i hver sin bunke. Spre de norske ordene utover et område og de tilsvarende engelske ordene utover et annet område. Del elevene i lag. En elev fra hvert lag henter et norsk ord, løper tilbake til laget og diskuterer hva det engelske ordet kan være. En annen på laget løper ut og leter etter dette ordet. Når man har funnet dette, løper en ny på laget ut for å hente et nytt ord.

 

Aktivitet for å jobbe med ordklasser.

Lag mange lapper med forskjellige engelske ord i tre forskjellige ordklasser. Del elevene i lag. Hvis elevene skal konkurrere kan man ha en pose med lapper i forskjellige lapper til hvert lag. Legg ut tre rokkeringer et stykke fra elevene. I den ene skal det samles verb, den andre substantiv og i den tredje adjektiv – hvis det er disse ordklassene det skal jobbes med. Læreren stiller seg bak elevene. En elev fra hver gruppe henter en lapp hos læreren og løper tilbake til gruppen, blir enig i hvilken ordklasse ordet tilhører og legger den i riktig rokkering. Når den kommer tilbake løper den neste eleven til læreren og henter en ny lapp.