Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt