Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon