Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling