Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er