Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater