Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Bruke platetektonikkteorien til å forklare jordas utvikling over tid og gi eksempler på observasjoner som støtter teorien