Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger