Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn

I alle temaer der man skal undersøke og sammenligne kan det være lurt å bruke venn – diagram. Denne aktiviteten kan være fin som en avslutning. La elevene lage lapper med ord og begreper de har lært og brukt innen emnet. I dette tilfellet religion og livssyn.

Venn-diagram oppgavene kombinerer fysisk aktivitet og samarbeid.

Legg ut tre rokkeringer et stykke fra elevene som er delt inn i lag. Den ene ringen er for religion, den andre for livssyn og den tredje for de som passer i begge Læreren står bak elevene og har en pose med ord, begreper og viktige datoer som elevene hadde laget i dette temaet. Hvis elevene skal konkurrere kan man lage en pose med lapper i forskjellige farger, til hver gruppe.  En elev fra hver gruppe trekker en lapp. Eleven løper innom gruppen sin og blir enige med dem om tallet hører til i religion, livssyn eller begge gruppene, før den løper og legger lappen i riktig rokkering. Når eleven kommer tilbake til gruppen sin så løper en ny til læreren. Ved at de alltid skal innom gruppen sin så føler ingen at de eventuelt gjør en feil alene. Når posen er tom så går man gjennom svarene sammen med elevene. Her kan det vise seg at elevene har valg forskjellig, selv om det ikke trenger å være feil. Da kan man  diskutere om hvorfor de valgte denne gruppen.