Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Bruke funksjonar i modellering og argumentere for framgangsmåtar og resultat