Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang for andre