Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser