Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar