Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Beskrive kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og gjøre rede for hva vaksiner betyr for folkehelsen