Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Beskrive hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og bruke denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold