Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Beskriv sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

Allemannsretten som er en del av friluftsloven gir alle nordmenn en unik mulighet til å få tilgang til nærnaturen.

Miljødirektoratet har lagd en fin brosjyre om allemannsretten som inkluderer hva du må «huske på». Norsk Friluftsliv har oversiktlig og tydelig informasjon om allemannsretten og plikter og en nyere artikkel som starter med bading i henhold til allemannsretten.

Her finner du allemannsretten fra A-Å– som er en juridisk fordypning av emnet.

Aktiv i Oslo gir blant annet en  historisk gjennomgang av allemannsretten og forklarer på en litt annen måte.

Diskuter hva som ville vært annerledes hvis vi ikke hadde hatt allemannsretten.