Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, uavhengig av føresetnader