Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger