Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid

La elevene gå ut for å undersøke og registrere hvordan
byggeskikkene har endret seg gjennom tidene.
1. Snakk med eldre folk i bygda eller bydelen. Sammen med dem finner
dere hus fra forskjellige tidsepoker.
2. Lag skisser av bygningene. Ta også foto.
3. Beskriv bygningene fra disse periodene:
• Midten av 1800-tallet
• Århundreskiftet (1800-1900)
• 1900 – 1920
• 1920 – 1940
• Etterkrigsperioden (1945 – 1960)
• 1960 – 1970
• 1970 – 1980
• 1980 – 1990
• 1990 –2000
• 2000 –
4. Prøv også å finne ut om det var/er store nasjonale forskjeller fra
landsdel til landsdel i Norge.