Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. • Bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener