Lærte bedre med undervisning ute

Publisert – Sist oppdatert 22.04.2020

Siden 2014 har forskere ved Høgskulen i Sogn og Fjordane sett på hvordan økt fysisk aktivitet gjorde utslag i læringen, i en studie kalt Active Smarter Kids (ASK).

Målet med studien var å finne ut om elever som er mer fysisk aktive lærer bedre.

I sju måneder fikk 1200 femteklassinger ved skoler i Sogn og Fjordane fikk halvannen time med undervisning utendørs hver uke. Men også inne i klasserommet la man opp til mer aktivitet. Når elevene hadde sittet lenge i ro, satte læreren på en video som alle skulle danse til. I hjemmelekse fikk også tiåringene «en aktiv hjemmelekse», som å springe rundt huset fem ganger, eller hoppe sju-gangen med tau.

Les mer: Åtte råd til kunnskapsministeren

Ble bedre i matte

I forsøket røsket man opp i den tradisjonelle undervisningen, og flyttet mye av læringen ut. Elevene fikk blant annet prøve seg på stafetter der man pugget verbbøying eller hovedstader, programmet, eller at man måtte springe, hinke eller hoppe seg gjennom oppgavene.

Det var særlig ett hovedfunn som kom ut av studien i Sogn og Fjordane. De som var svake i matte, viste fremgang på nasjonale prøver i løpet av studien. 

Ved Vassenden skule i Jølster la lærerne merke til at elever som strevde med matte, strålte på en helt ny måte etter aktiviteter som mattestafett.

– Vi opplevde at mens de som var gode i matte ble engasjert av faget, fikk de som var mindre flinke i matte innpass fordi de var viktige for laget, forklarer Anne Cecilie Kapstad, rektor ved Vassenden skule, til forskning.no.

Ønsker å bruke naturen som klasserom

I sommer fikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overlevert åtte råd fra Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund.

Rådene omhandler hvordan man i større grad kan flytte undervisningen ut, og ta naturen i bruk i undervisningen. Rådene er innspill til hvordan man kan oppnå målet som står i stortingsmeldingen om friluftsliv:

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge».

Det er særlig fire hovedgrunner som gjør at de norske friluftsorganisasjonene mener at man burde bruke naturen mer som klasserom: Det gir bedre læring, man innfører fysisk aktivitet som en del av skolehverdagen, man får bedre sosialt miljø og det vil øke miljøbevisstheten hos skoleelevene.

Viderefører læringsformen

Selv om studien i Sogn og Fjordane er avsluttet, er det gledelig at nesten samtlige av skolene som deltok ønsker å videreføre de fysisk aktive læringsformene.

– Som forsker er det gledelig å se at mange av skolene fortsetter, og ikke minst at de utvikler konseptet videre, sier prosjektkoordinator  Geir Kåre Resaland til forskning.no.

Her kan du lese mer om studien, samt hente tips for lærere og andre. 

Flere nyheter

Kurs: Naturen som læringsarena i alle fag. 28.september

Trenger dere påfyll og inspirasjon til å møte høsten og Fagfornyelsen? Sammen med engasjerte kolleger får dere tips om aktive undervisningsmetoder, høsting og bruk av tang, orienteringsaktiviteter som fenger elevene og hvordan bruke skogen og fjæra til tverrfaglig læring. Få med deg en kollega og meld deg på!

Foto: Liv Runi Antonsen

Marker friluftslivets uke på skoler og i barnehager!

Mange av dere bruker naturen som læringsarena allerede, men trenger litt påfyll og tips om nye aktiviteter. Noen av dere har vært lite i naturen med barna og elevene og trenger motivasjon til å komme igang. Friluftslivets uke er svaret for begge gruppene.

App-moro om allemannsretten i Friluftslivets uke

Med appen TeachOUT kan du utforske naturen mens du lærer om allemannsretten. Sjekk om det finnes en løype i nærheten av der du bor!