Læring i friluft med Turmat fra hele verden

Publisert

25. og 26. oktober inviterer Norsk Friluftsliv og Grenland Friluftsråd til praktiske kurs om læring i friluft for ansatte i SFO og grunnskole.

Grenland friluftsråd og Norsk Friluftsliv inviterer til to praktiske kurs der du som pedagog får tips og inspirasjon til hvordan du kan drive mer og bedre uteundervisning!

Det arrangeres to kurs – et for SFO-ansatte 25. oktober og et for grunnskoleansatte 26. oktober. Innholdet i kursene er det samme. Kurset er todelt:

Introduksjon/ Undervisningsideer

I den ene delen viser vi praktiske eksempler i hvordan man kan bruke naturen som læringsarena og jobbe med undervisning utendørs. Målet er å gi deg som ansatt på SFO gode ideer og inspirasjon til å bruke varierte opplegg som kan gjennomføres ute.

Kursholder: Magnus Ripegutu Vike, prosjektleder for læring i friluft, Grenland friluftsråd.

Turmat fra hele verden

Den andre delen av kurset er en workshop om hvordan det å lage mat sammen kan være et inkluderingsverktøy. Du vil få en innføring i enkelt utstyr til matlagingen, tips til hvordan en turmat-aktivitet kan gjennomføres med en gruppe barn, og tips til det å trekke inn ulik matkultur som en ressurs og mulighet for inkludering. Vi lager noen enkle retter på bål og primus, som blir dagens lunsj.

Kursholder: Mari Kolbjørnsrud, prosjektleder for Turmat fra hele verden i Norsk Friluftsliv. Les mer om satsingen her: https://turmat.no/

 

Tid og sted

Kurs for SFO-ansatte: Mandag 25/10 kl. 09.00-13.00 på Mule Varde i Porsgrunn.

Kurs for grunnskoleansatte: Tirsdag 26/10 kl. 09.00-13.00 på Mule Varde i Porsgrunn.

 

Påmelding

Send en e-post med navn og arbeidssted til magnus.vike@friluftsrad.no. Kurset er gratis! Spørsmål kan rettes til samme e-post eller til tlf. 93 46 30 68. Se også grenlandfriluftsrad.no.

 

Program

08.45 – Bålkaffe!

09.00 – 10.00 – Introduksjon/økt 1 – undervisningsideer v/ Magnus Ripegutu Vike, Grenland friluftsråd

10.00 – 12.00 – Turmat fra hele verden v/ Mari Kolbjørnsrud, Norsk Friluftsliv

12.00 – 13.00 – Økt 2 – undervisningsideer

13.00 – Takk for i dag!

 

TIPS OG EKSEMPLER: På kurset får du praktiske eksempler på hvordan naturen kan brukes som læringsarena både i skole og SFO.

Flere nyheter

Få elevene ut, i alle fag!

Skolen har et stort potensial til å benytte seg av uteskole i andre fag enn kroppsøving og naturfag.

KOMMENTAR: En mer praktisk skole krever mye mer enn utstyr

120 millioner til nytt utstyr til skolene er bra. Men når skal lærerne få kompetansen de trenger til å sikre elevene mer praktisk undervisning?

KOMMENTAR: Uteskole må inn i lærerutdanningen

Regjeringen vil snu studentflukten fra lærerutdanningen, og gjøre elevenes skolehverdag mer praktisk, variert og undrende. For å få til det, må de åpne dørene til naturens klasserom.