Lærer å bruke naturen som klasserom: – Dette er framtiden

Publisert – Sist oppdatert 12.05.2023

Nylig fikk 320 gira lærerstudenter opplæring i uteskole, i regi av Norsk Friluftsliv og Høgskulen på Vestlandet. Målet er at dette skal bli normen for alle lærere i Norge.

Det å bruke naturen som en del av undervisningen har fordeler både for elevenes læring, trivsel og klassemiljø. Likevel får ikke dagens lærerstudenter opplæring i dette gjennom sitt vanlige utdanningsløp.

Derfor har Norsk Friluftsliv og Høgskulen på Vestlandet gått sammen om å lage et pilotprosjekt for 4. årsstudenter på lærerstudiet.

I vakre omgivelser på Fløyen i Bergen fikk nylig over 300 lærerstudenter to dager med praktisk opplæring i å bruke naturen som klasserom. Der deltok blant annet lærerstudent Ingvild Skumsnes, som har stor tro på uteskole som læringsmetode.

– Jeg tror dette er framtiden. Det å ta med elevene ut og bruke miljøet rundt skolen i større grad enn det man gjør i dag, er viktig både for at elevene skal få lære og få gode opplevelser i naturen, sier Skumsnes (til høyre på bildet over).

Verktøy og inspirasjon

Før todagerskurset hadde studentene hatt to dager med teoretisk opplæring. Så fulgte praktisk opplæring i grunnleggende friluftsferdigheter, klasseledelse, aktive læringsmetoder og utendørs undervisning i alt fra norsk til matematikk.

– Disse dagene er veldig viktige fordi vi får verktøy og inspirasjon som vi kan ta med tilbake til elevene når vi kommer ut i skolen, forteller lærerstudent Frida Fahlvik, som ønsker seg mye mer uteskole i skolehverdagen.

– Jeg synes det er så trist at mens man i i barnehagen bruker så mye tid ute, så i det man kommer på skolen skal man sitte inne hele tiden, og alt skal læres inne.

SYV ORGANISASJONER: Organisasjonene som stod for undervisningen var 4H, Sopp- og Nyttevekstforbundet, Norsk Orientering, Skogselskapet, Skogkurs, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund.

Har levert innspill til kunnskapsministeren

– Uteskole som undervisningsmetode er med på å styrke satsingen på praktiske undervisningsmetoder som regjeringen nå etterspør. Derfor er arbeidet som Høyskolen på Vestlandet gjør utrolig viktig, forteller prosjektleder for Friluftsliv i skolen, Stein Yngve Andersen.

Han forteller at målet med pilotprosjektet er at denne typen opplæring blir en integrert del av lærerutdanningen i Norge.

– Vårt ønske er å vise både regjeringen og universitet- og høyskolesektoren at friluftslivsorganisasjonene står parat til å støtte og forberede lærere for å nå målsetningen om en mer praktisk skolehverdag.

I januar leverte Norsk Friluftsliv et innspill til kunnskapsministeren med oppfordring om å sikre at alle framtidige lærere i Norge får tryggheten og kompetansen det krever å ta elevene med ut.

Under kan du se en inspirasjonsfilm fra kurset, som er laget av Norsk Friluftsliv.

Flere nyheter

KOMMENTAR: Uteskole må inn i lærerutdanningen

Regjeringen vil snu studentflukten fra lærerutdanningen, og gjøre elevenes skolehverdag mer praktisk, variert og undrende. For å få til det, må de åpne dørene til naturens klasserom.

Regionale seminar om naturen som læringsarena

Norsk Friluftsliv og medlemsorganisasjonene inviterer til praktiske og inspirerende seminar for lærere og andre ansatte i skolen.

Skoleelever fikk bedre språk når de var tett på naturen

Når deler av norskopplæringa foregår ute i naturen, får elevene utviklet sine språkferdigheter slik at tekstene de skriver både blir mer detaljrike og mer presise.