Kunst av/i/med snø og is.

Publisert

Snø og is er fantastiske materialer til å lage kunstverk. I tillegg er det gratis og i perioder lett tilgjengelig.

Elevene/barna kan få oppgaver som de kan løse i grupper eller oppgaver som de kan løse alene på hjemmeskole. Denne kunsten blir som en type LandArt. Den blir stående en stund og glede de som går forbi, så vil den forsvinne når vi får sol og varme. Hvis man vil bevare dem for ettertiden, så må man ta bilder eller filme den.  Bildene og filmene kan bli nye kunstverk ved å sette musikk og tekst til dem.

Vi vil her komme med tips og inspirasjon til forskjellige is- og snø-kunstverk.

Hvis dere vil lage figurer i snø så må dere ta en titt på utsmykningen av snø- og ishotellet i Finland. Det er jo ikke sikkert at det ser slik ut i år siden det må lages nytt hvert år.

Noen kunstnere har laget flotte bilder ved å tråkke i uberørt snø. Sonja Hinrichsen er en av dem. Hvis hele klassen er med så går det fortere.

Det finnes mange inspirerende bilder på google.

Her er en artikkel om Elisabeth som er en av verdens beste iskunstnere.

Forskerfrø har mange gode aktiviteter som også passer for skolen. Vi tar her med isslott, og is-skulpturer.

Friluftsrådenes Landsforbund har et undervisningsopplegg som heter «La det snø» om snøforming. Her er det både matematikk og kunst.

Sist men ikke minst – så er det mye kunst av snø og is som vi ikke trenger å lage, for naturen har gjort det for oss! Vi trenger bare å fotografere eller tegne det.

         

 

Flere nyheter

Gi alle lærere muligheten til å bli trygge på uteskole

Naturen kan brukes som læringsarena for flere ting enn friluftslivferdigheter.
Forfatter: Gunhild B. Størseth
Først publisert som debattinnlegg i Utdanningsnytt.no

UkasUteUndervisningsUtfordring

Til alle dere som tar elevene/ barna med ut og har aktiviteter med dem, og til alle dere som vil bli flinkere til det! Ved å delta i UkasUteUndervisningsUtfordring får dere konkrete tips til hva dere kan gjøre ute, og muligheten til å vinne 1000 kr.

TeachOUT – appen som får elevene ut.

Det er lett å tenke at digitale ferdigheter er en motsetning til å bruke naturen som læringsarena. Her er et verktøy som kombinerer disse to.