KOMMENTAR: Uteskole må inn i lærerutdanningen

Publisert

Regjeringen vil snu studentflukten fra lærerutdanningen, og gjøre elevenes skolehverdag mer praktisk, variert og undrende. For å få til det, må de åpne dørene til naturens klasserom.

Av: Stein Yngve Andersen, prosjektleder for Friluftsliv i skolen.

«Praksissjokket»

En ting jeg husker fra min egen tid som lærerstudent, er nettopp mangelen på variasjon og praktiske tilnærminger. Pedagogikkfaget som fulgte oss i tre år var teoritungt, og hadde lite kontakt med praksisperiodene ute i skolene. «Praksisjokket» var et begrep som ga en mørk gjenklang i gangene på Landås. Det ble visket om at de som gikk ut i lærerjobben etter endt studie, var lite forberedt på arbeidshverdagen som møtte dem.

Det begynner å nærme seg to tiår siden min egen studietid. Dagens studenter ser likevel ut til å stri med det samme som vi gjorde. Utdanningsforbundets studentorganisasjon uttalte nylig at de nettopp ønsker seg en praksis som går utover bare klasseromsundervisning.

 

Må tørre å ta undervisningen ut av klasserommet

Ved å bruke naturen som læringsarena, kan man skape en skolehverdag som er både aktiv, praktisk og undrende for elevene, og motiverende for lærerne. Det gir både god faglig og sosial læring, letter relasjonsarbeidet og gir dybdelæring i en autentisk kontekst, med en tydelig sammenheng mellom teori og praksis.

Vi må tørre å ta undervisningen ut av klasserommet for å berike undervisningen gjennom flere læringsarenaer og med et vidt spekter av læringsmetoder. Stortinget må være førende gjennom sitt arbeid med stortingsmeldingen, og sørge for at opplæring i uteskole blir en naturlig del av lærerutdanningen. Dette må følges opp av skolelederne, som må sørge for at lærerne får verktøyene de trenger for drive undervisningen.

 

Friluftslivsorganisasjonene står klare

Der mangelen på offentlige midler setter en stopper for nettopp det Stortinget etterspør, står friluftslivets organisasjoner klare til å samarbeide med universiteter og høyskoler for å styrke lærerutdanningen.

De frivillige friluftslivsorganisasjonene, med til sammen 5000 lag og foreninger over hele landet, har spisskompetanse på lederutvikling, motivasjonsfremmede gruppeledelse og tilrettelegging av læringsaktiviteter. Vi kan, i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, kurse studentene i bruk av naturen som læringsarena, relasjonsarbeid, aktive læringsmetoder og gi dem ferdighetene til å benytte de fantastiske læringsressursene naturen kan tilby.

Friluftslivsorganisasjonene står klare til å hjelpe regjeringen med å løfte lærerutdanningen, og vil bidra til å snu studentflukten fra læreryrket. Vi tror det samarbeidet til syvende og sist kommer elevene til gode.

Kommentaren ble først publisert i Dagsavisen 22. mars 2023.

Flere nyheter

Gratis aktivitetshefte: Naturen som læringsarena

På utkikk etter tips til hvordan du kan ta i bruk naturen som læringsarena? Bestill vårt gratis aktivitetshefte for skole, barnehage og SFO!

Få uteskolen tilbake i skolen

Med uteskole fikk enkelte av elevene et undervisningsrom hvor de i mye større grad kjente på mestring og frihet enn de gjorde i klasserommet

KOMMENTAR: Ikke riv framtidens viktigste klasserom

Elevundersøkelsen viser at norske elever er mindre motiverte, og gjør det dårligere i flere fag. Regjeringens planlagte kur er en mer praktisk og variert skole, og det er nok en grunn til å verne om nærnaturen.