Gratis materiell

Her kan du bestille eller laste ned gratis aktivitetshefter med læringsopplegg til bruk av naturen som læringsarena for skoler og barnehager.

Aktivitetshefte til skoler

Naturen som læringsarena

I dette gratis heftet finner du tips til lærerike og morsomme aktiviteter som alle er knyttet opp mot fagfornyelsen i skolen.

Læringsopplegg om allemannsretten

Naturvakt

Naturvakt er et gratis læringsopplegg om allemannsretten for barnehager. Bestill hefter til din barnehage her!

Verktøy for inkludering

Turmat fra hele verden - et inkluderingsverktøy

Turmat fra hele verden er et initiativ fra Norsk Friluftsliv med hensikt å bygge bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur.