En novembergave til alle skoler og barnehager som bruker naturen som læringsarena.

Publisert

Ønsker dere papirutgaven av tipsheftet "Naturen som læringsarena"?

I forbindelse med Friluftslivets uke ble det laget et idehefte med 10 tema skolene og barnehagene kunne jobbe med. Papirheftene skulle deles ut på stands og samlinger. Det har det blitt lite av i 2020.  Vi ønsker derfor å gi dem til dere som en førjulsgave. Dette er første hefte i en samling av tips til Friluftslivets Uke.

Selv om heftet kan lastes ned fra nett, så er det alltid lettere å ha det liggende på pulten. Vi sender 6 hefter gratis til alle som sender oss navn på skole/ barnehage og adresse.

Vi har fått bruke bilde av to jenter på Hovin skole som sammen med resten av klassen har spikket Knerten og lært om Anne Cath. Vestly. Dette er et av temaene i heftet.

Send en melding til gunhild@norskfriluftsliv.no Merk meldingen med idehefte.

Flere nyheter

UkasUteUndervisningsUtfordring

Mange tok utfordringene i julekalenderen på strak arm. Vi fikk også tilbakemeldinger om at det var godt med konkrete tips til aktiviteter som kunne brukes på uteskole eller i pauser i andre fag. Vi vil derfor viderefører dette i 2021 som ukesoppdrag.

Ukas aktivitet!

Nytt år, nye muligheter. Dette er en enkel måte å få elevene til å være aktive i løpet av skoledagen. Alt man trenger er å informere om hva som er ukas aktivitet og passe på at eventuelt utstyr er tilgjengelig.

Salten Friluftsråd

På siden til Salten Friluftsråd finner dere mange tips til aktiviteter året rundt.
De har laget et hefte som heter Bær(e)kraft, der de bruker aktiviteter med bær til å snakke om bærekraft.
Dette passer for både barnehager og barnetrinnene på skolen.