Besøkssenter våtmark

Publisert – Sist oppdatert 14.05.2020

Informasjon om Besøkssenter våtmark Oslo

Besøkssenter våtmark Oslo er et av seks senter med statlig autorisasjon som nasjonale besøkssentre for våtmark. Besøkssenter våtmark Oslo består av to avdelinger, en på Lilløyplassen (Fornebu i Bærum) og en ved Østensjøvannet (Oslo). Vi formidler kunnskap om natur, friluftsliv, bærekraftig utvikling og biologisk mangfold, med fokus på våtmark. Samtidig som vi formidler kunnskap, er vi opptatt av at folk skal få et godt forhold til naturen rundt seg og oppleve glede over å være ute i naturen. Vårt mål er å spre både naturkunnskap og naturvennskap. Vi driver med utstrakt undervisning og naturveiledning av barnehagebarn, skoleelever og andre grupper. I 2018 hadde vi opplegg for over 11 000 skoleelever og barnehagebarn. I tillegg har vi aktiviteter for andre publikumsgrupper i helgene.

Senteret tilbyr gjennomarbeidede undervisningsopplegg om ulike naturtema som skoleklassene kan melde seg på. Disse undervisningsoppleggene er forankret i læreplanene til de ulike klassetrinnene samt den overordnede delen av læreplanen. Oppleggene holdes av våre naturveiledere. Eksempler på opplegg er «Fuglenes verden» for 5.-10. trinn, «Biologisk mangfold og naturopplevelse» for 5.-10. trinn, «Våtmarka – et supersystem!» for 5.-10. trinn, «Naturens vaktmestere – nedbrytere og artsmangfold» for 5.-10. trinn, «Livet i Østensjøvannet» for 3.-4. trinn, «Sjøfugl» for 5.-7. trinn, «Biologisk mangfold, truede og fremmede arter» for 5.-7. trinn, «Vårtegn» for 1.-4. trinn og «Vinternatur» for 3.-7. trinn og «En magisk dag i skogen» for 1.-4. trinn.

Vi tilbyr for- og etterarbeid til disse oppleggene, slik at besøket hos oss kan bli en integrert del av skolens undervisning.

Oppleggene holdes i hovedsak i naturområdene rundt våre to avdelinger, men vi holder også opplegg i skolenes nærnatur hvis de heller ønsker det. Et opplegg varer vanligvis i ca. tre timer, men varigheten tilpasses skolens ønsker.

I tillegg tilbyr vi skreddersydde opplegg etter skolenes ønsker. Vi tilbyr også lærerkurs. Vi får svært god respons på våre opplegg. Det er mange skoler som melder seg på og mange klasser og lærere kommer tilbake på flere ulike opplegg. Tilbakemeldingene vi får fra lærere og elever som har deltatt er svært positive.

Nettsider: www.vatmarkoslo.no, www.facebook.com/vatmark og www.facebook.com/lilloyplassen
Kontaktinfo: Toril Hasle, post@vatmarkoslo.no, tlf. 40 61 64 67

Flere nyheter

Kurs: Naturen som læringsarena i alle fag, Breivoll gård 8. og 10. juni

Velkommen til kurs for alle som har undervisningen med barn og unge i naturen.
Det siste året har vi alle fått erfare hvor viktig det er å ta i bruk naturen som læringsarena.
Det har vært viktig som et smittevernstiltak, men har også mange andre positive effekter på læring, sosialisering og fysisk og psykisk helse.
Dette er kurset for dere som enten trenger opplæring i uteundervisning eller bare påfyll og inspirasjon til videre bruk av naturen.

TeachOUT – appen som får elevene ut.

Det er lett å tenke at digitale ferdigheter er en motsetning til å bruke naturen som læringsarena. Her er et verktøy som kombinerer disse to.

UkasUteUndervisningsUtfordring

Til alle dere som tar elevene/ barna med ut og har aktiviteter med dem, og til alle dere som vil bli flinkere til det! Ved å delta i UkasUteUndervisningsUtfordring får dere konkrete tips til hva dere kan gjøre ute, og muligheten til å vinne 1000 kr.